مقالات

افزایش انرژی مثبت برای درس خواندن از آزمون آنلاین

افزایش انرژی مثبت برای درس خواندن از آزمون آنلاین در مقاله پیش از این با عنوان –روش های مفید برای افزایش انرژی درس خواندن – به چند روش کوتاه ، اما موثر اشاره شد. در ادامه به چند راه کار برای افزایش انرژی مثبت فردی در هنگام تحصیل اشاره می …

تماس با خط 1
تماس با خط 2