مقالات

بهترین روش مطالعه و درس خواندن

بهترین روش مطالعه و درس خواندن از آزمون آنلاین داوطلبان کنکوری می پرسند بهترین روش درس خواندن چیست؟ روش درس خواندن رتبه های برتر در سال های قبل چگونه بوده است؟ چقدر تست می زدند؟ چقدر مطالعه می کردند؟ چه کتاب های کمک آموزشی استفاده می کردند؟ چه کلاس های …

تماس با خط 1
تماس با خط 2