مقالات

آشنایی با روشهای صحیح مطالعه در آزمون آنلاین ( بخش اول )

آشنایی با روشهای صحیح مطالعه در آزمون آنلاین ( بخش اول ) روش های صحیح مطالعه برای کنکور یکی از دغدغه هایی داوطلبان کنکور سراسری، آگاهی از روش های صحیح مطالعه برای کنکور است. به دلیل زیاد بودن حجم مطالب و نیاز به مطالعه عمیق آن ها، آشنایی داوطلبان با …

تماس با خط 1
تماس با خط 2