مقالات

روش های افزایش تراز برای کنکور

روش های افزایش تراز برای کنکور از آزمون آنلاین این روز ها دغدغه فکری بسیاری از داوطلبان کنکوری این است که چگونه تراز خود را افزایش دهیم؟ چرا در آزمون هایمان هیچ افزایش ترازی نمی بینیم؟ چرا تراز آزمون های آزمایشی مان روی 5000 قفل شده است؟ چگونه تراز 7000 …

تماس با خط 1
تماس با خط 2