مقالات

انتخاب رشته اتاق عمل با کمک از موسسه آزمون آنلاین

انتخاب رشته اتاق عمل با کمک از موسسه آزمون آنلاین مقدمه ای بر معرفی رشته اتاق عمل : گسترش مراکز بیمارستانی دارای اتاق عمل جراحی و نیاز روزافزون به افراد کاردان برای اداره اتاق‌های عمل جراحی، بیانگر نیاز جامعه به تکنسین اتاق عمل است. افرادی که می‌توانند درمسائل فنی، پزشکان …

تماس با خط 1
تماس با خط 2