مقالات

برگزاری کلاس های زبان فرانسه در موسسه آزمون آنلاین قسمت (2)

برگزاری کلاس های زبان فرانسه در موسسه آزمون آنلاین قسمت (2) گرایش‌ ادبی‌: دانشجویان‌ زبان‌ فرانسه‌ گرایش‌ ادبی،‌ پس‌ از گذراندن‌ دروس‌ ابتدایی‌ مانند نگارش‌، مکالمه‌ و خواندن‌ زبان‌ فرانسه‌ با ادبیات‌ این‌ زبان‌ شامل‌ تاریخ‌ ادبیات‌، شعر، رمان‌ و نمایشنامه‌ فرانسوی‌ به‌ طور جامع‌ و گسترده‌ای‌ آشنا می‌شوند. برای‌ …

مقالات

برگزاری کلاس های زبان فرانسه در موسسه آزمون آنلاین قسمت (1)

برگزاری کلاس های زبان فرانسه در موسسه آزمون آنلاین قسمت (1) مقدمه ای بر معرفی زبان فرانسه : “با سواد کسی است که …”شاید زمانی برای کامل کردن این جمله فقط لازم بود بنویسم “توانایی خواندن و نوشتن را داشته باشد” اما امروزه بدون توجه به شرایط زمانی و مکانی …

تماس با خط 1
تماس با خط 2