مقالات

آزمون آنلاین و فلسفه مامایی و دوره های آموزشی رشته مامایی قسمت (2)

آزمون آنلاین و فلسفه مامایی و دوره های آموزشی رشته مامایی قسمت (2) موقعیت‌ شغلی‌ در ایران : از مراکزی‌ که‌ یک‌ ماما می‌تواند در آنها مشغول‌ به‌ کار شود، می‌توان‌ به‌ بیمارستان‌ها، زایشگاه‌ها، درمانگاه‌ها و مراکز بهداشتی‌ اشاره‌ کرد. همچنین‌ ماما طبق‌ قوانین‌ حاضر در صورت‌ داشتن‌ مدرک‌ کارشناسی‌ …

مقالات

آزمون آنلاین و فلسفه مامایی و دوره های آموزشی رشته مامایی قسمت (1)

آزمون آنلاین و فلسفه مامایی و دوره های آموزشی رشته مامایی قسمت (1) مقدمه ای برای معرفی رشته مامایی : “تولد” بزرگترین، با شکوه‌ترین و بحرانی‌ترین لحظه زندگی و قدیمی‌ترین تجربه بشری است و در میان مشاغل نیز مامایی (در شکل سنتی آن) یکی از قدیمی‌ترین مشاغل است. البته نباید …

تماس با خط 1
تماس با خط 2