مقالات

تاریخچه رشته مدارک پزشکی از آزمون آنلاین قسمت (2)

تاریخچه رشته مدارک پزشکی از آزمون آنلاین قسمت (2) موقعیت‌های‌ شغلی‌ در ایران : در هر بیمارستان‌ یا مرکز خدماتی‌ ـ درمانی،‌ بخشی‌ به‌ نام‌ بخش‌ مدارک‌ پزشکی‌ وجود دارد که‌ دارای‌ ۴ واحد آمار بیمارستانی‌، پذیرش‌، بایگانی‌ مدارک‌ پزشکی‌ و واحد کُدگذاری‌ بیماری‌ها است‌ و مسؤول‌ این‌ بخش‌ و …

مقالات

تاریخچه رشته مدارک پزشکی از آزمون آنلاین قسمت (1)

تاریخچه رشته مدارک پزشکی از آزمون آنلاین قسمت (1) مقدمه ای برای معرفی رشته مدارک پزشکی : در دنیا ۱۲۰ میلیون نفر و در ایران بیش از یک میلیون نفر به تنبلی چشم مبتلا هستند. این بیماری در صورتی که قبل از ۵ سالگی تشخیص داده شده و درمان شود، …

تماس با خط 1
تماس با خط 2