مقالات

آزمون آنلاین درباره رشته چاپ میگوید : مجموعه ای از هنر و صنعت قسمت (2)

آزمون آنلاین درباره رشته چاپ میگوید : مجموعه ای از هنر و صنعت قسمت (2) موقعیت شغلی در ایران: فارغ‌التحصیلان رشته چاپ‌ با شناخت خصوصیات هر یک از سیستم‌های چاپی و تقدم و تأخر عملکرد هر یک از آنها،‌ تأثیر بسزایی در کیفیت محصولات چاپی و در نهایت در پیشبرد …

مقالات

آزمون آنلاین درباره رشته چاپ میگوید : مجموعه‌ای از هنر و صنعت قسمت (1)

آزمون آنلاین درباره رشته چاپ میگوید : مجموعه‌ای از هنر و صنعت قسمت (1) مقدمه ای بر معرفی رشته چاپ : چاپ؛ یعنی تمدن؛ یعنی پیشرفت؛ یعنی عامل رشد و شکوفایی و گسترش و حفظ علم و فرهنگ و ادب؛ صنعتی که گذشته رابه حال و حال را به آینده …

تماس با خط 1
تماس با خط 2