مقالات

موانع مطالعه مفهومی

موانع مطالعه مفهومی از آزمون آنلاین مشکل بسیاری از داوطلبان که ساعات مطالعه بالایی دارند، تست های زیادی حل می کنند، اما در نهایت نتیجه مناسبی نمی گیرند، چیست؟! چرا یک عده با تلاش زیاد باز هم نمی توانند به رتبه دلخواه شان دست پیدا کنند؟ زیرا روش مطالعه مفهومی …

تماس با خط 1
تماس با خط 2