مقالات

نکات طلایی آزمون آنلاین برای کنکور

نکات طلایی آزمون آنلاین برای کنکور ۱-هر وقت تصمیم به شروع گرفتید فورا مطالعه را شروع کنید وقت برای کنکوریها طلاست. ۲-اگر دیدید مبحث یا موضوعی را متوجه نمیشوید آنرا رها کنید و دوباره در روز بعد مطالعه کنید. گاهی اوقات درگیری بیش از حد ذهن برای درک مباحث به …

تماس با خط 1
تماس با خط 2