مقالات

احساس یادگیری، انگیزه و پیشرفت برای دانش آموزان آزمون آنلاین

احساس یادگیری، انگیزه و پیشرفت برای دانش آموزان آزمون آنلاین   احساس درونی دانش‌آموزان به موضوع یادگیری، مهم‌ترین عامل در بررسی رفتار یادگیری آنان است. این احساس درونی از آنان، دانشمندی کنجکاو می‌سازد که برای یافتن پاسخ‌های خود به هر گوشه‌ی کتابخانه سرک می‌کشد. این احساس درونی در مواردی، آنان …

تماس با خط 1
تماس با خط 2