مقالات

موفقیت در مطالعه ، کسب نتیجه مطلوب در دوره های آزمون آنلاین قسمت (3)

موفقیت در مطالعه ، کسب نتیجه مطلوب در دوره های آزمون آنلاین قسمت (3) خیلی از دانش آموزان می پرسند که از چه کتابهای تستی استفاده کنیم؟ در پاسخ باید گفت که بهترین کتاب تست ، کتابی است که در آن تست های استاندارد آمده باشد و استاندارد شده ترین …

تماس با خط 1
تماس با خط 2